Sponsoring lubońskiego klubu tenisowego, budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury, wspieranie PCK w Luboniu – od lat inwestujemy w społeczność, w której funkcjonujemy.

Inwestujemy w społeczność, w której działamy – w końcu sami jesteśmy jej częścią. Dbamy o to, by na miarę naszych możliwości poprawiać komfort życia na gruncie lokalnym. Wśród działań podejmowanych przez nas na rzecz społeczności lokalnych znajdują się między innymi:

• Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury
• Rewitalizacja Parku Siewcy w Luboniu
• Wynajem iluminacji świątecznych dla wsi Czapury
• Wspieranie finansowe i rzeczowe PCK w Luboniu
• Przekazanie środków finansowych fundacji Rak off, Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego,
• Udzielanie darowizn : Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Luboniu, Szkołom Podstawowym w Luboniu i Czapurach, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „Jedność Czapury – Wiórek” , okolicznym parafiom, Wiejskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Wiestin” Wiórek,
• Fundowanie nagród w konkursach ekologicznych
• Udzielanie wsparcia dzieciom z ubogich rodzin – dofinansowanie wypoczynku letniego, udział w akcji „paczka od św. Mikołaja”.
• Angażowanie środków finansowych i pomocy w innych akcjach dobroczynnych oraz prozdrowotnych

Jesteśmy również dumni z bycia sponsorami takich organizacji i inicjatyw jak:
• Luboński Klub Tenisowy
• Bieg „Pogoń za wilkiem”
• Luboński Bieg Niepodległości