Park Przemysłowy LUVENA, spółka zależna Luveny S.A., zrealizował projekt „Budowa budynku usługowo – magazynowo – biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego Luvena sp. z o.o. w Luboniu”. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w wysokości: 5 855 638,65 zł !
Projekt został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”. Przedmiotem projektu była budowa infrastruktury Parku Przemysłowego Luvena w ramach restrukturyzacji przemysłowych terenów należących do Luvena S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Luboń S.A.). Dzięki realizacji projektu, Park Przemysłowy a wraz z nim i LUVENA uzyskał drugą nowoczesną halę usługowo – magazynowo – biurową, umożliwiającą zapewnienie powierzchni dla przedsiębiorstw, które chcą wdrażać innowacje w procesach logistycznych oraz kompleksowe wsparcie doradcze towarzyszące rzeczywistej działalności odbiorców parku.

logosy_park_maszynowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI