Luvena zrealizowała projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dotyczył opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców.
Celem projektu było opracowanie optymalnej metody pozyskiwania i ekstrakcji kwasów humusowych z lokalnych surowców oraz produkcja i wdrożenie do sprzedaży nowych produktów zawierających w/w kwasy. Projekt zakończył się na etapie prac badawczych, z powodu niskiej efektywności ekonomicznej, nie uruchomiono produkcji przemysłowej. Prace zakończono w 2012 roku, na prace badawcze i rozwojowe uzyskano dofinansowanie w wysokości: 263 312,37 zł.

logosy_humus