LUVENA S.A realizuje przedsięwzięcie: ” Wykonanie audytu energetycznego procesów technologicznych, elektroenergetycznego sieci przemysłowych zakładu, wykonanie audytu energetycznego źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz wykonanie audytu przemysłowych sieci ciepłowniczych”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.
Część 1) „dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”

Wartość projektu: 200 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 140 000,00 zł

nfos-logo