Sklep internetowy
|
Magnez i siarka kontrolują metabolizm azotu
|
Lubofos Corn - dr J. Potarzycki, AR w Poznaniu
|
Nawożenie siarką - dr Wiesłw Szulc SGGW Warszawa
 
 
Strona glowna Luvena  |  Info  »  Nawozy  »  Lubofos Corn - dr J. Potarzycki, AR w Poznaniu

PowrótWersja do wydrukuMapa serwisuNowości

Lubofos Corn - dr J. Potarzycki, AR w Poznaniu

Luboń. Skuteczne nawozy pod kukurydzę.

Lubofos Corn

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje uprawa kukurydzy i sposób nawożenia tej wymagającej rośliny. Produktem uwzględniającym potrzeby producentów w tym zakresie jest Lubofos Corn - wieloskładnikowy, specjalistyczny nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia kukurydzy.

Lubofos Corn zawiera niezbędne makroskładniki pokarmowe (azot, fosfor, potas) w odpowiednich formach i proporcjach, dostosowanych do wymagań kukurydzy. Poszczególne gatunki mają swoje ulubione mikroelementy. Kukurydza szczególnie lubi cynk. Gdyby zapytać rolnika, który ze składników ma największe znaczenie plonotwórcze - zwykle pada odpowiedź: azot. A jaki ma to związek z cynkiem? Otóż cynk, decyduje o metabolizmie azotu. Stąd też opracowując skład chemiczny Lubofosu Corn, uwzględniono duży apetyt kukurydzy na cynk, a przez to zwiększono plonotwórcze działanie azotu.

Potrzeby pokarmowe

Zbudowanie przez kukurydzę w krótkim czasie dużej biomasy wiąże się nie tylko z większym pobraniem jednostkowym makro i mikroskładników, w porównaniu z roślinami o mniejszej dynamice wzrostu. W kolejnych fazach rozwojowych kukurydza wymaga dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe, gdyż pobieranie azotu, a zwłaszcza fosforu i potasu przebiega intensywnie do końca wegetacji. Kukurydza jest gatunkiem o dużych wymaganiach względem fosforu. Specyficzna rola tego pierwiastka w kształtowaniu plonu sprowadza się do dwóch okresów krytycznych, w których zapotrzebowanie na fosfor jest szczególnie duże. Pierwszy z nich przypada w początkowym okresie wzrostu i jest związany z budowaniem silnego systemu korzeniowego. Drugi okres występuje w czasie ostatniego etapu tworzenia się plonu, gdy formowane są ziarniaki. Intensywne pobieranie fosforu przez rośliny ma  zatem miejsce zarówno na początku, jak i na końcu wegetacji. Czy twórcy Lubofosu Corn przewidzieli taką sytuację?

Formuła fosforytów

Lubofos Corn jest nawozem zawierającym częściowo rozłożony fosforyt -minerał, na bazie którego produkowane są nawozy fosforowe. Przekształcenie naturalnej skały w związki fosforu dostępne dla roślin, zapoczątkowane w fabryce, dalej przebiega w glebie przy udziale kwasów obecnych w środowisku glebowym, mikroorganizmów i samej rośliny. Rozpuszczalność fosforu zwiększa się w obecności jonu amonowego i właśnie taką formę azotu zastosowano w omawianym nawozie. W ten sposób stworzono roślinom optymalne warunki do pobierania fosforu, dając do dyspozycji zarówno formy szybko działające  (obecne w nawozie w momencie zastosowania), jak i wolno działające (uruchamiane w okresie wegetacji rośliny). Lubofos Corn jest zatem nawozem kompletnym, uwzględniającym zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor w całym okresie wegetacyjnym.

Gleby kwaśne

W Polce ponad połowa gruntów ornych wymaga wapnowania. Choć trudno polecać rolnikowi uprawę kukurydzy na glebie kwaśnej, to i z tym problemem poradzi sobie Lubofos Corn. Ze względu na dobrą rozpuszczalność w kwasach mineralnych części związków fosforu zawartych w nawozie, Lubofos Corn może być z powodzeniem stosowany na glebach lekko kwaśnych. Nawóz ten jest zatem nie tylko produktem kompletnym, ale i uniwersalnym, przeznaczonym do stosowania w różnych warunkach glebowych.

 Dr Jarosław Potarzycki, Akademia Rolnicza w Poznaniu

 

Nawozy polecane pod uprawę KUKURYDZY

Granulowane                      

Lubofos Corn                      5(N)-10(P2O5)-21(K2O)-23(SO3)+B+Zn

Lubofos 12                           12(P2O5)-20(K2O)-19(CaO)-5(MgO)-10,5(SO3)

Lubofos PK                          14(P2O5)-24(K2O)-21,5(CaO)-12(SO3)

Lubofos PKMg                     12(P2O5)-24(K2O)-19(CaO)-3(MgO)-10(SO3)

Superfosfat 20                     20(P2O5)-30(CaO)-12(S)

Superfosfat 20 z Borem      20(P2O5)-30(CaO)-12(S)-0,2(B)

Pyliste

Superfosfat 19                     19(P2O5)-30(CaO)-12,8(S)

Superfosfat Magnezowy      15(P2O5)-5(MgO)

 
Nowości

Obejrzyj jubileuszowy film Luveny
Zapraszamy do obejrzenia fabularyzowanego filmu jubileuszowego opowiadającego o wydarzeniach 100-letniej historii firmy Luvena S.A. »

Mamy już 100 lat!
Początki działania przedsiębiorstwa sięgają roku 1907. W tym czasie rozpoczęła się budowa fabryki superfosfatu w Luboniu. »

luvena
LUVENA S.A.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1
tel. (061) 8900100,
fax (061) 8900400
e-mail:luvena@luvena.pl
Copyright © Luvena 2011   All Rights Reserved.   Created by hards.pl   ;  Nawóz | Nawozy | Nawożenie | Impregnaty | Impregnacja