Polityka proekologiczna Luveny to nie tylko działania ograniczające wpływ firmy na środowisko naturalne, lecz również ekoedukacja pracowników.
Promujemy wśród naszych pracowników zachowania ekologiczne, zachęcając do segregowania śmieci, gaszenia światła po wyjściu z pomieszczenia, zbierania zużytych baterii i makulatury, ograniczania do minimum drukowania dokumentów.