Luvena S.A. rozwija program praktyk uczniowskich i studenckich. W ramach tego programu firma oferuje uczniom oraz studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz dyplomowych we wszystkich wydziałach firmy. Proponuje również zestaw ciekawych zagadnień do prac dyplomowych, które mogą być zrealizowane w oparciu o wiedzę pracowników firmy, dane na temat jej funkcjonownia, jak również badania rynkowe, jakie firma zrealizowała.

Osoba, która zechce ubiegać się o możliwość odbycia praktyk w Luvenie S.A. powinna:
1. Wypełnić kwestionariusz
2. Wysłać wypełniony dokument, wybierając jeden z podanych niżej sposobów:
a. wysyłka pocztowa na adres: Luvena S.A.
b. wysyłka elektroniczna na adres: luvena@luvena.pl
c. wysyłka faksem na numer: 061 89 00 400.

Kwestionariusz do pobrania:

kwestionariusz_rekrutacji_na_praktyki