Dbamy o to, by Luvena wspierała potencjał edukacyjny osób w każdym wieku. Oferujemy praktyki i staże zawodowe, a także szkolenia dla przedsiębiorców.

Profil działalności Luveny budzi duże zainteresowanie wśród studentów politechnik oraz uczniów szkół – w szczególności o profilu chemicznym. Z tego powodu stworzyliśmy możliwość zwiedzania firmy grupom wycieczek szkolnych i studenckich, oraz przygotowaliśmy rozbudowaną ofertę praktyk i staży. Dodatkowo, studentom architektury i kierunków pokrewnych umożliwiamy wejście do zabytkowej hali, znajdującej się na terenie Spółki.

Znając aktualną sytuację lokalnego rynku pracy, podjęliśmy współpracę ze szkołami i urzędami w celu jej poprawy. Udzielamy się w komisjach na rzecz badania potrzeb edukacyjnych, a do grona naszych pracowników dołączają osoby głównie z Lubonia i okolic.

Mamy świadomość, że rozwijać mogą się nie tylko ludzie młodzi – dlatego prowadzimy również działalność edukacyjną dla MŚP w ramach funkcjonowania naszej Spółki – Park Przemysłowy. Kształcimy także w sposób ciągły naszych pracowników i wspieramy w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych. Naszym priorytetem jest zachęcanie do ustawicznego rozwoju.