Polityka Systemu Zarządzania

We wszystkim, co robimy, naszym celem jest najwyższa jakość
przy pełnym respektowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy
oraz ochrony środowiska tak u nas jak i u klienta.

 

Podstawowym celem firmy LUVENA Spółka Akcyjna w Luboniu jest ciągły rozwój realizowanych procesów, prowadzący do doskonalenia jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, idący w parze z zapewnieniem, że procesy produkcyjne są przyjazne środowisku i bezpieczne dla wykonawców.

Miernikiem skuteczności działalności Spółki jest pozytywna ocena wyrażona przez klientów i ich satysfakcja, dlatego koncentrowanie się na zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań jest naszym podstawowym zadaniem.

W dążeniu do stałej poprawy wizerunku Spółki oraz w celu polepszenia pozycji w stosunku do konkurencji przyjęliśmy zasadę dostarczania na rynek wyrobów prezentujących wysoki poziom jakości, zgodnych z wymaganiami ustawowymi, wymaganiami klienta i przepisami przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Wysoka świadomość pracowników, będąca wynikiem ciągłego doskonalenia kompetencji oraz zaplanowane środki na realizację stawianych celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantują wysoką skuteczność i efektywność Systemu Zarządzania.

LUVENA Spółka Akcyjna w Luboniu gwarantuje deklarowaną jakość wyrobów i usług poprzez skuteczny i ciągle doskonalony System Zarządzania, oparty na normach PN–EN ISO 9001.

Dyrektor Naczelny