Podstawowe cele spółki to:

  1. Dostarczać na rynek wyroby, które spełniają wymagania klienta, a organizacji zapewniają rentowność;
  2. Stale badać zadowolenie klienta i sprawnie reagować na zmiany wymagań dotyczących wyrobu;
  3. Konsekwentnie budować wizerunek firmy dbającej o jakość produkowanych wyrobów, środowisko pracy oraz stan środowiska naturalnego;
  4. Rozwijać zasoby ludzkie poprzez promowanie otwartości, zaangażowania, pracowitości i podnoszenia kwalifikacji stosownie do potrzeb firmy i standardów UE;
  5. Intensywnie wdrażać i rozwijać procesy, zdolne do spełnienia ustalonych wymagań;
  6. Stale doskonalić System Zarządzania i utrzymać certyfikat na zgodność z normami PN–EN ISO 9001,
  7. Promować program poprawy jakości, plan poprawy warunków BHP i program środowiskowy – stanowiące podstawę rozwoju w dążeniu do ciągłego stawania się lepszym;
  8. Skutecznie eliminować zanieczyszczenia w środowisku, zapobiegać wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.