Pomiar powietrza na terenie Czapur i Lubonia obrazują poziom stężenia fluoru w okresie grudnia  2015. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu

Luboń | Czapury