W dniu 22 września 2015 roku LUVENA SA oraz LUVENA TM sp. z o.o. uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia.