Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN wręczył LUVENIE nagrodę za 100 lat kultywowania tradycji rozwoju przemysłu chemicznego i nieustającą rozbudowę fabryki.