Pomiar powietrza na terenie Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie marca 2014. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu

Luboń | Czapury