Pomiar powietrza na terenie Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie lutego 2013. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Czapury