Pomiar powietrza na terenie Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie grudnia 2012. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Czapury