Pomiary powietrza na terenie Lubonia oraz Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie lutego 2012. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.