Pomiary powietrza na terenie Lubonia oraz Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie czerwca  2011. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.