Pomiary powietrza na terenie Lubonia oraz Czapur obrazujący poziom stężenia fluoru w okresie października 2009. Pomiary wykonane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.